Ze względu na duże zainteresowanie została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej i drugiej Liceum Filmowego!

Podania wraz z załącznikami można składać do 22 września 2014.

O przyjęciu do Liceum Filmowego decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z dyrektorem Liceum oraz wychowawcą. Średnia ocen kandydata powinna wynosić minim 4.0.  Przed rozmową kwalifikacyjną należy przynieść poniższe dokumenty podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) i kandydata:

- podanie o przyjęcie (kliknij, aby pobrać)
- zdjęcie legitymacyjne
- świadectwo z klasy pierwszej bądź kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwo gimnazjalne
- załącznik nr 1 do podania – informacje o kandydacie (kliknij, aby pobrać)
- załącznik nr 2 do podania - informacja o dotychczasowej edukacji językowej kandydata (kliknij, aby pobrać)
- załącznik nr 3 do podania - lista dodatkowych dokumentów kandydata do przedstawienia podczas procesu rekrutacyjnego (kliknij, aby pobrać)

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat ma okazję przedstawić siebie, swoje zainteresowania, plany i dotychczasowe osiągnięcia, oraz uzasadnić swój wybór dalszej edukacji w naszym Liceum. 

Szczegółowe terminy będziemy ustalać indywidualnie, po kontakcie telefonicznym sekretariatu szkoły (+48-510-164-745). Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30.

Feedback