Informujemy, że 10 listopada 2014 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Liceum Filmowym w związku ustawowym odebraniem dnia wolnego za 1 listopada 2014.

Feedback