Mateusz Wyszogrodzki, uczeń klasy II b otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/ 2016.

Takie wyróżnienie może zostać przyznane uczniowi, "który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre".

Mateusz Wyszogrodzki jest artystą niezwykle wszechstronnym, zajmuje się grafiką,filmem, fotografią. Gratulujemy kolejnego sukcesu!

 

Feedback