Warszawska Szkoła Filmowa nawiązała współpracę z Uniwersytetem Warszawskim. Uczniowie naszego Liceum zrealizowali relację z obchodów 200 - lecia najstarszej stołecznej Uczelni. Film stanowi początek wspólnych działań w celu wspierania edukacji kulturalnej.

11 czerwca teren kampusu głównego UW oraz fragment Krakowskiego Przedmieścia zostały przeniesione w czasie o dwa stulecia, do lat 1816-1818, kiedy powstawała najstarsza stołeczna Uczelnia. Eleganckie damy w powozach, uliczni handlarze, wędrowni artyści i żołnierze przeszli w paradzie od Kolumny Zygmunta aż do bram Uniwersytetu. Wśród historycznych postaci był Generał Zajączek - patron ulicy, przy której mieści się największy w Polsce Kompleks Szkół Filmowych.

Relację z imprez plenerowych, zorganizowanych przez Uniwersytet Otwarty UW zrealizowali Uczniowie Liceum Filmowego - Jan Wojtczak, Paweł Kasterski, Mateusz Wyszogrodzki

Feedback