Kandydaci przyjęci do Liceum Filmowego

powinni dostarczyć poniższe dokumenty w dniach od 26.06. do 3.07.2015r. w godz 9.00- 14.00:

 

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

2.    Zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego (oryginał),

3.  dwa  zdjęcia legitymacyjne

Feedback