Już w lutym uczniowie Liceum Filmowego będą mieli okazję nauczyć się jak mówić by być zrozumianym i jak słuchać by docenić rozmówcę.

   Warsztaty z autoprezentacji poprowadzi Marek Kupis – dziennikarz, trener i nauczyciel. Od 20 lat pomaga przełamać stres. Uczniom wskazuje ich silne strony, co zwiększa ich pewność siebie oraz odporność na stres.

Link do wideo zaproszenia! Już 20 lutego o godzinie 16:30 w Sali kinowej 1.

I. Cele projektu i formy ich realizacji.
   Projekt poświęcony jest autoprezentacji - jednej z najważniejszych umiejętności w życiu osobistym, zawodowym, w życiu społecznym, umiejętności warunkującej wszechstronny rozwój, a niemal całkowicie zaniechanej w powszechnym nauczaniu. Dzięki tym ćwiczeniom, uczestnicy zajęć nauczą się: jak skutecznie pokonać tremę, kontrolować głos i ciało, jak nawiązać pozytywne relacje z publicznością, zdobyć jej zaufanie, jak być autentycznym mówcą i przekonać wątpiących.
   Zadaniem naszego szkolenia jest wszechstronne przygotowanie uczestników do autoprezentacji, czyli wystąpień publicznych w każdej postaci. Niezależnie od kształtowanych podczas zajęć umiejętności, młodzi ludzie uzyskają rzutujące na ich przyszłość wsparcie pomagające im sprostać wymogom współczesnego życia - w przyszłej nauce i pracy.

   Celem proponowanego cyklu szkoleniowego jest przede wszystkim przekonanie uczestników do
tego, że w oparciu o ich naturalne atuty mogą z sukcesem występować podczas lekcji, akademii szkolnych, czekających ich w przyszłości licznych egzaminów i wystąpień okolicznościowych.
   W trakcie wszystkich zajęć podstawowymi narzędziami pracy będzie kamera i mikrofon.
   Wszystkie ćwiczenia będą nagrywane i poddawane wszechstronnej analizie - zawsze pozytywnej – ze wskazaniem mocnych stron osoby występującej. W każdych zajęciach uczestniczyć będą dwaj trenerzy: merytoryczny (przedstawiający materiał teoretyczny i prezentujący kolejne zadania do wykonania) oraz techniczny (obsługujący kamerę, mikrofon, oświetlenie, laptop z prezentacjami materiału i inne niezbędne do ćwiczeń urządzenia). Stałym elementem zajęć będą ćwiczenia z dykcji (niezbędne do „rozruszania” aparatu mowy) oraz zapowiedź i omówienie kolejnych zajęć, z zadaną „pracą domową”. Zajęcia trwać będą dwie godziny lekcyjne i odbywać w cyklu tygodniowym w trakcie jednego semestru roku szkolnego.

II. Informacje dodatkowe.
1. W najbliższy wtorek (20 lutego, od godz. 16.30) organizatorzy warsztatów oraz Dyrekcja Liceum zapraszają na specjalne spotkanie z prowadzącym zajęcia, które odbędzie się w budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej (Sala Kinowa numer 1). Spotkanie poświęcone będzie sprawom organizacji zajęć.
2. Według wstępnych ocen zajęcia dla uczniów z klas 1AF i 1CF mogłyby się zacząć w piątek 23
lutego, od godziny 15.50 (tuż po zakończeniu lekcji). Terminy zajęć dla uczniów z innych klas zostaną uzgodnione z Dyrekcją Liceum po spotkaniu 20 lutego.

Feedback