Nauczyciele Liceum Filmowego wzięli udział w  szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem:

- postępowania w wypadkach drogowych

- nagłych wypadków w szkole

- obsługi defibrylatora AED

- wykonania resuscytacji krążeniowo - oddechowej

- postępowania w przypadku krwotoków. 

Feedback