Serdecznie zapraszamy do Liceum Filmowego! 

Wciąż jeszcze przyjmujemy do klas II, zostało kilka wolnych miejsc! 

Rekrutacja do Liceum Filmowego odbywa się na podstawie: sprawdzianu ogólnego i z języka angielskiego, które odbędą się w siedzibie Liceum oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z dyrektorem Liceum i wychowawcą klasy. W sprawie terminów należy skontaktować się z sekretariatem Liceum: sekretariat@liceumfilmowe.pl tel.: +48-510-164-745.

Należy także dostarczyć poniższe dokumenty podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) i kandydata:

podanie o przyjęcie (kliknij, aby pobrać)
zdjęcie legitymacyjne
załącznik nr 1 do podania – informacje o kandydacie (kliknij, aby pobrać)
załącznik nr 2 do podania - informacja o dotychczasowej edukacji językowej kandydata (kliknij, aby pobrać)
załącznik nr 3 do podania - lista dodatkowych dokumentów kandydata do przedstawienia podczas procesu rekrutacyjnego (kliknij, aby pobrać)

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat ma okazję przedstawić siebie, swoje zainteresowania, plany i dotychczasowe osiągnięcia, oraz uzasadnić swój wybór dalszej edukacji w naszym Liceum. Na każdą rozmowę planujemy przeznaczyć około 30 minut. 

Kandydaci przyjęci do Liceum Filmowego

powinni dostarczyć poniższe dokumenty:

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

2.    Zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego (oryginał),

3.  dwa  zdjęcia legitymacyjne

A oto Liceum Filmowe: https://www.youtube.com/watch?v=jdeiYSboegM&feature=youtu.be


(wersja angielska): https://www.youtube.com/watch?v=zi6_d-i0KDQ&feature=youtu.be

Feedback