Uczniowie klas pierwszych Liceum Filmowego biorą udział w treningu efektywnego uczenia się. Zajęcia mają na celu przekazanie im wiedzy i umiejętności dotyczących tego jak się uczyć. Poznają techniki zapamiętywania, sposoby koncentracji, zasady systematyzowania i utrwalania wiedzy, nauczą się notować nielinearnie, a także dowiedzą jak zadbać o swoją przestrzeń i kondycję psychofizyczną. Każdy z nich pozna swoje indywidualne preferencje, swój styl uczenia się oraz swoje mocne strony. Zajęcia mają charakter wprowadzający w tematykę - osoby zainteresowane będą mogły dowiedzieć się więcej na dodatkowych warsztatach w drugim semestrze.

Feedback