Decyzją Prezydenta m. st. Warszawy z dniem rozpoczęcia działalności ( 1 września 2013 roku) jako szkoła niepubliczna uzyskaliśmy uprawnienia szkoły publicznej. Tym samym świadectwa ukończenia szkoły uznawane są za równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.

 

Jesteśmy zarejestrowani pod nazwą Liceum Filmowe z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej, przy ul. Generała Zajączka 7 w Warszawie. Szkoła wpisana jest do ewidencji pod numerem 248 LO.

Decyzja w sprawie nadania uprawnień

 

Statut Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej

 

  • Regulamin Liceum (link do dokumentu)
  • Uchwała z dnia 28.02.2014 o zmianie statutu szkoły

 

 

Feedback