PROFILE NASZYCH KLAS 

 

Jesteśmy artystycznym liceum ogólnokształcącym przy Warszawskiej Szkole Filmowej. Wszystkie klasy w naszym Liceum mają profil filmowy i rozszerzenia humanistyczne.

 

Na każdym poziomie mamy rozróżnienie na oddziały ogólnodostępne i dwujęzyczne. Angielski nie jest u nas językiem wykładowym, gdyż do matury przygotowujemy w języku polskim. W klasie dwujęzycznej część lekcji prowadzonych jest w języku polskim i angielskim. W chwili obecnej w klasach dwujęzycznych po angielsku prowadzone są zajęcia z historii sztuki oraz filozofii.

 

Z uwagi na artystyczny i humanistyczny profil szkoły, realizujemy obowiązkowe rozszerzenia z języka polskiego i historii. Przedmioty te są niezbędne do pełniejszego rozumienia zajęć filmowych i do bardziej świadomego tworzenia szeroko pojętej sztuki filmowej.

 

Na wielu przedmiotach ogólnokształcących „przemycamy” wiedzę filmową, która przydaje się podczas realizacji projektów artystycznych. Dodatkowo organizowane są warsztaty, wyjazdy (Obóz Filmowy, wyjazdy integracyjne), realizowane są projekty filmowe. Zajęcia specjalistyczne prowadzą czynni zawodowo filmowcy, wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej.

 

Edukacja filmowa trwa pięć semestrów. Każdy semestr kończy się złożeniem przez uczniów projektów artystycznych. Najlepsze prace prezentowane są podczas Festiwalu Liceum Filmowego w czerwcu.  

 

Zajęcia z edukacji filmowej:

 

I klasa

Semestr zimowy:

 • Fotografia – Marta Mielcarek
 • Teoria i analiza filmu – Małgorzata Stasiak

Na przełomie października i listopada uczniowie deklarują wybór specjalności:

 • Aktorską
 • Filmową – reżyseria, montaż, sztuka operatorska

Semestr letni:

 • Teoria filmu – Marek Brodzki (dla obu grup)
 • Praca z kamerą – Andrzej Wolf (grupa filmowa)
 • Ćwiczenia aktorskie (grupa aktorska)

Dodatkowo klasy pierwsze uczestniczą w weekendowym kursie montażu.

 

 II klasa

Semestr zimowy:

 • Moja dziesiątka – prowadząca Katarzyna Taras, zaprasza Gości, którzy przedstawiają dziesięć szeroko rozumianych dzieł sztuki, które najmocniej odcisnęły się na ich twórczości i wrażliwości artystycznej (dla obu grup);
 • Ćwiczenia aktorskie – Bartłomiej Nowosielski, Daniel Misiewicz (grupa aktorska);
 • Plan zdjęciowy w praktyce i ćwiczenia reżyserskie – Marek Brodzki (grupa filmowa);
 • Warsztaty montażowe – Malwina Wodzicka (grupa filmowa);
 • Historia fotografii – Marta Mielcarek (grupa filmowa);

Semestr letni:

 • Ćwiczenia aktorskie – ( grupa aktorska)
 • Film dokumentalny – Maciej Prykowski  (grupa filmowa)
 • Fotografia – Marta Mielcarek (grupa filmowa)

 

III klasa

Semestr zimowy:

 • Ćwiczenia aktorskie (grupa aktorska)
 • Film fabularny – Tomasz Ślesicki (grupa filmowa)
 • Projekt: Ficowski – Andrzej Wolf (grupa filmowa)

Feedback