MODEL ABSOLWENTA


Celem naszej pracy jest takie wykształcenie ucznia, żeby po trzech latach nauki mógł samodzielnie podjąć świadomą decyzję, jak pokieruje swoją karierą, gdzie pójdzie na studia, czy dalsze swoje życie zwiąże z filmem. Do tego, żeby uczeń mógł wybierać, potrzebuje wyników z matury, które nie będą go ograniczać, a otworzą mu drzwi na różne kierunki studiów. Zestaw realizowanych u nas przedmiotów rozszerzonych (język polski, język angielski i historia) daje bardzo szerokie spektrum kariery uczelnianej – praktycznie na wszystkich uczelniach humanistycznych i artystycznych.

 

Modelowy absolwent Liceum Filmowego:

 • odkryje w sobie predyspozycje (lub ich brak) związane z szeroko pojętą sztuką filmową
 • będzie potrafił wykorzystać wiedzę o swoich predyspozycjach do świadomego wyboru dalszej edukacji
 • rozwinie umiejętności obserwacji i interpretacji otaczającej go rzeczywistości, wyobraźnię oraz erudycję
 • będzie potrafił wyrażać swoje poglądy i opinie w gronie rówieśników, jak i na forum publicznym
 • rozwinie zainteresowania dotyczące kultury i sztuki
 • wykształci praktyczne umiejętności zawodowe w wybranej przez siebie specjalności (aktorskiej, filmowej)
 • będzie dobrze przygotowany do egzaminu maturalnego i do podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach humanistycznych i artystycznych
 • będzie się wyróżniał wiedzą i doświadczeniem filmowym pośród innych studentów na uczelniach o kierunkach filmowych
 • będzie miał łatwość w dostosowywaniu się do realiów studiów i późniejszej pracy poprzez: 
  • systematyczną i świadomą pracę nad własnym rozwojem
  • korzystanie z wielu niezależnych źródeł informacji i umiejętność ich analizowania
  • znajomość języka angielskiego i drugiego języka obcego (hiszpańskiego, bądź francuskiego)
  • umiejętność sprawnego posługiwania się technologiami informacyjnymi, w tym szeroko pojętymi multimediami
 • będzie przygotowany do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i kulturalnym
 • będzie szanował innych ludzi nie zatracając własnej osobowości
 • będzie miał świadomość odpowiedzialności za własny rozwój

Feedback