MISJA SZKOŁYNasze motto:

"Jeśli chcesz zbudować statek, nie zbieraj ludzi, by rąbali drwa i ostrzyli narzędzia, ani też nie przydzielaj robót i nie rozdawaj zadań. Naucz ludzi tęsknoty za bezkresnym morzem."

Antoine de Saint-Exupery

 

Liceum Filmowe jest jedyną tego typu placówką oświatową w Polsce. Naszą misją jest stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju zarówno naukowego, jak i emocjonalnego. Pragniemy pobudzać wrażliwość na sztukę, odkrywać i rozwijać talenty oraz zainteresowania naszych uczniów.

 

Zależy nam na jakości kształcenia ogólnego, jak i z dziedziny szeroko pojętego filmu. Pracownicy szkoły są nastawieni na indywidualne podejście do ucznia. Celem naszej pracy jest takie wykształcenie ucznia, żeby po trzech latach nauki mógł samodzielnie podjąć świadomą decyzję, jak pokieruje swoją karierą, gdzie pójdzie na studia, czy dalsze swoje życie zwiąże z filmem. Do tego, żeby uczeń mógł wybierać, potrzebuje wyników z matury, które nie będą go ograniczać, a otworzą mu drzwi na różne kierunki studiów. Zestaw realizowanych u nas przedmiotów rozszerzonych (język polski, język angielski i historia) daje bardzo szerokie spektrum kariery uczelnianej – praktycznie na wszystkich uczelniach humanistycznych
i artystycznych.

 

Misją naszego Liceum jest pobudzenie i rozwój zainteresowań filmowych. Nauczyciele prowadzący zajęcia z Edukacji Filmowej są specjalistami czynnymi zawodowo i posiadają ogromne doświadczenie z planów filmowych i telewizyjnych. Chcemy pokazać młodym ludziom praktykę zawodu filmowca i przygotować ich do ewentualnych studiów w tej dziedzinie. Kandydaci na studia w szkołach filmowych bardzo często mają poważne braki teoretyczne i praktyczne już na wejściu, a nasi absolwenci będą się wyróżniać trzyletnim bagażem doświadczeń, przemyśleń i portfolio pełnym ciekawych projektów.

 

Czy będzie to ich trzyletnia przygoda z filmem, czy zainspirowany początek błyskotliwej kariery... życie pokaże, ale w obu przypadkach jest to wartościowe.

Feedback