Z dumą informujemy, że Uczennica Liceum Filmowego Joanna Mątwicka otrzymała Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, powołane Uchwałą nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku, skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy – społeczne, artystyczne, naukowe, sportowe.

Gratulujemy! 

Feedback