Warszawska Szkoła Filmowa ponownie wykształci grupę pedagogów z całej Polski, którzy dzięki uzyskanej szerokiej wiedzy i praktyce będą dalej szerzyć edukację kulturalną wśród młodych ludzi. 

Dla kogo?

Intensywne, bezpłatne warsztaty START! skierowane są do nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski i głównym ich celem jest przygotowanie kadry pedagogicznej do aktywnego działania w zakresie szerzenia edukacji kulturalnej.

Dlaczego?

Sztuka filmowa jest niezwykle ważną i integralną częścią szkolnego kształcenia i wychowania. Dlatego tak ważnym jest, aby nauczyciele znali, rozumieli i potrafili wykorzystać w swojej misji edukacyjnej innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem szeroko pojętej sztuki filmowej. Warszawska Szkoła Filmowa im to umożliwi. Jest to kolejna edycja tej wyjątkowej inicjatywy.

- Film na stałe zagościł w życiu uczniów, a etiudy i krótkie formy filmowe kręcone dziś nawet telefonami komórkowymi są nowoczesnym wyrażaniem ich emocji i codziennych obserwacji. Nauczanie o filmie poprzez film jest świetnym pomysłem, który na pewno pomoże w pracy z młodzieżą – mówiła po pierwszej edycji zajęć zorganizowanych przez Warszawską Szkołę Filmową, Agnieszka Odorowicz, ówczesny Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Intensywne warsztaty zapewnią nauczycielom profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności związane z realizacją utworu filmowego i spektaklu teatralnego, a także staną się źródłem inspiracji niezbędnej do animowania wydarzeń kulturalnych oraz pobudzania młodych ludzi do działania. Zajęcia zakończą się prezentacją projektów zrealizowanych przez nauczycieli. Każdy uczestnik będzie miał szansę uzyskać profesjonalną opinię, jego film zostanie poddany wszechstronnej analizie, co będzie doskonałym źródłem inspiracji, nowych pomysłów i refleksji.

W ramach kursu odbędzie się również specjalny warsztat BHP zakończony uzyskaniem certyfikatu.
Partnerem warsztatów „Start” jest Polski Instytut Sztuki Filmowej i Narodowe Centrum Kultury. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Program:

Program warsztatów przewiduje łącznie 8 zjazdów weekendowych podczas których nauczyciele będą kształcić się pod opieką profesjonalistów, czynnych zawodowo filmowców, Wykładowców Warszawskiej Szkoły Filmowej. Zajęcia otwierające kurs poprowadzi sam Kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej dr Maciej Ślesicki.

Informacje organizacyjne:

Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. O przyjęciu zadecyduje Komisja, w której skład wejdą Wykładowcy prowadzący kurs. Chętnych Nauczycieli prosimy o przesłanie drogą mailową na adres ewaszczepanowska@szkolafilmowa.pl krótkiej notki (nie więcej niż A4) zawierającej :

- imię, nazwisko, adres i nazwę szkoły

- informacje o tym, dlaczego Uczestnik chciałby wziąć udział w warsztatach, w jaki sposób zdobyta podczas kursu wiedza i praktyka mogłaby wpłynąć na jakość kształcenia w szkole Uczestnika.

Zgłoszenia należy wysyłać do 21 października. O zakwalifikowaniu się na warsztaty poinformujemy Państwa drogą mailową 22 października.

 

Terminy i godziny zjazdów:

Piątki od godz. 15.00 do 20.00

Soboty i niedziele od godz. 9.00 do 18.00

(przerwa obiadowa 13.00 – 14.00)

 

Zjazd 1

28  - 30 października

Zjazd 2

12 – 13 listopada

Zjazd 3

18 – 20 listopada

Zjazd 4

25 – 27 listopada

Zjazd 5

2 – 4 grudnia

Zjazd 6

9 – 11 grudnia

Zjazd 7

16 – 18 grudnia

Zjazd podsumowujący

14 – 15 stycznia

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, kreatywnych Nauczycieli, którym zależy na nowoczesnym i innowacyjnym kształceniu młodych ludzi! 

 

 

Feedback