ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja do Liceum Filmowego odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z dyrektorem Liceum. Do rozmowy kwalifikacyjnej należy przynieść poniższe dokumenty podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) i kandydata:

podanie o przyjęcie
zdjęcie legitymacyjne
załącznik nr 1 do podania – informacje o kandydacie
załącznik nr 2 do podania - informacja o dotychczasowej edukacji językowej kandydata
załącznik nr 3 do podania - lista dodatkowych dokumentów kandydata do przedstawienia podczas procesu rekrutacyjnego

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat ma okazję przedstawić siebie, swoje zainteresowania, plany i dotychczasowe osiągnięcia, oraz uzasadnić swój wybór dalszej edukacji w naszym Liceum. Na każdą rozmowę planujemy przeznaczyć około 15 minut.


OFERTA EDUKACYJNAFeedback