Warszawska Liga Debatancka rozpoczęła swoje rozgrywki jako inicjatywa szkół średnich, a potem rozszerzyła się o tak zwaną „małą ligę”, czyli ligę gimnazjów. Dotychczas w rozgrywkach WLD startowały reprezentacje ponad 30 różnych szkół, niektóre robią to rokrocznie. Liceum Filmowe dołączyło w zeszłym roku. 

Debata Oksfordzka jest sztuką prowadzenia dyskusji, prezentowania argumentów, wypowiadania się i słownego pokonania przeciwnika, prezentującego stanowisko przeciwne. Polega na tym, że dwa zespoły prowadzą spór na podany wcześniej temat.
W debacie bierze udział 8 osób: czwórka broni danej tezy (propozycja) i czwórka usiłuje ją obalić (opozycja).

Idea Warszawskiej Ligi Debatanckiej

"Warszawska Liga Debatancka stanowi okazję do przeprowadzenia szeregu regularnie odbywających się debat w stylu oksfordzkim z udziałem uczniów szkół warszawskich i szerokiej szkolnej publiczności. Zgłoszone do konkursu drużyny potykają się ze sobą „każdy z każdym”, a kolejne rundy goszczą w szkołach uczestniczących w rozgrywkach. Przyznawana przez jurorów punktacja pozwala wyłonić z końcem rozgrywek finalistów Ligi, a wreszcie mistrza Warszawy. Tematyka poszczególnych rund obejmuje szerokie spektrum zagadnień począwszy od literaturoznawstwa, przez etykę, a skończywszy na stosunkach międzynarodowych."

www.ligadebatancka.pl

- W tym roku zmierzymy się z teamem Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela - mówił przed próbą, która odbyła się w kinie Elektronik Miłosz "Prezes" Gierszewski - Do debaty przygotowuje nas Pan Tomasz Piotrowicz, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i retoryki. Chcemy brać udział w debatach, to świetna okazja, żeby reprezentować szkołę, pokazać, że Liceum Filmowe to nie tylko świetne filmy, ale także inteligentni ludzie.

 
             
 
             
 

Feedback