Liceum Filmowe działa jak szkoła publiczna. Realizujemy wszystkie
przedmioty ogólnokształcące na poziomie podstawowym. We wszystkich
klasach rozszerzamy język polski, historię i historię sztuki.

Edukację Filmową prowadzą specjaliści, czynni zawodowo filmowcy i
wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej.

W klasie drugiej do wyboru mamy specjalizacje: aktorską, filmową
(reżyseria, montaż, realizacja obrazu, scenariopisarstwo) i plastyczną
ukierunkowaną na scenografię i kostiumy.

Dołącz do nas!

Odwiedź nas na PERSPEKTYWACH (6-8.03.2014 PKiN)

Dzień otwarty w Liceum Filmowym - 15.03.2014

ZAPRASZAMY!

Feedback