Liceum Filmowe ma trójkę swoich przedstawicieli w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. W drugim etapie zmagań swoich sił spróbują Edyta Bełza z klasy 2b, Klara Woźniak z klasy 2b oraz Max Amanowicz z klasy 2aCzęść pierwsza zawodów II stopnia odbędzie się w formule zadania wykonywanego zdalnie przez uczestników. Jej efektem będzie autorska praca zrealizowana w formule fotokastu podejmująca temat przewodni Olimpiady  Kino przywracające pamięć historyczną. 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu interdyscyplinarna inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (listopad 2016 r.), zawodów okręgowych (styczeń 2017 r.) oraz zawodów centralnych (marzec-kwiecień 2017 r.). Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. 

Feedback