Uczniowie Liceum Filmowego, w ramach rozszerzonego programu nauczania o kinie, stale biorą udział w różnorodnych warsztatach oraz spotkaniach organizowanych przez najważniejsze polskie instytucje kulturalne i wydarzenia filmowe. Ostatnio, uczniowie wszystkich klas mieli okazję wziąć udział w specjalnych warsztatach poświęconych sztuce montażu uzupełnionych pokazami różnorodnych filmów europejskich. Zajęcia odbyły się w trakcie Warszawskiego Festiwalu Filmowego i zorganizowane były przez Polskie Stowarzyszenie Montażystów (PSM). Prowadzącymi byli tacy twórcy jak: Rafał Listopad („Katyń”) i Maciej Pawliński („Essential Killing”).

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z procesem montażu, jego wpływem na ostateczny kształt dzieła filmowego oraz rolą montażysty jako współtwórcy filmu. Pierwsza część warsztatu miała charakter wykładu ilustrowanego materiałami filmowymi opisującymi ogólnie rozwój montażu filmowego, używanych technik oraz sposobów na zorganizowanie czasu i przestrzeni filmowej. Prowadzący przedstawili podstawowe działania montażowe, mające na celu uzyskanie zamierzonego efektu w odbiorze filmu.  Na drugą część warsztatu składał się praktyczny pokaz zmontowanych scen filmowych: sceny dialogowej oraz sceny z filmu akcji. Towarzyszył mu także opis procesu związanego z odpowiednim wyborem ujęć. Całość była ilustracją przejścia od podstawowej jednostki w filmie, czyli klatki filmowej, poprzez proste złożenie ujęć i scen, aż po ostateczny kształt filmu.

Feedback