Listopad upłynął uczniom naszego liceum na wielu ciekawych spotkaniach filmowych między innymi z Agnieszką Holland czy Pawłem Maśloną, współscenarzystą filmu „Demon”. Nie zapominamy jednak o innych rodzajach sztuki. W listopadzie uczniowie klas drugich oraz pierwszych byli w Muzeum Narodowym na lekcjach muzealnych.

Obejrzeliśmy wystawę stałą „Mistrzowie pastelu”. Na lekcji - Literatura i pastel, dowiedzieliśmy się, że apogeum popularności pastelu w sztuce polskiej przypada na koniec XIX i początek XX wieku. Technikę tę upodobali sobie wybitni artyści epoki: Witold Pruszkowski, Stanisław Wyspiański czy Leon Wyczółkowski. Szukali oni inspiracji w literaturze romantycznej, zwłaszcza w poematach Juliusza Słowackiego i w twórczości ludowej. Omówiliśmy obrazy oraz związane z nimi teksty literackie, zastanawialiśmy się nad kontekstem ich powstania, a także wzajemnymi relacjami.

Na lekcji Sztuka klasyczna. Sztuka romantyczna zastanawialiśmy się, jakie elementy decydują o tym, że sztuka jest klasyczna lub romantyczna. Poznaliśmy kontekst epokowy każdej z nich, przeanalizowaliśmy najważniejsze różnice i podobieństwa stylistyczne oraz światopoglądowe. Przekonaliśmy się, że opozycyjność obu tych kierunków wcale nie jest taka oczywista.

Pierwszoklasiści podsumowali swoje wiadomości dotyczące mitów i sztuki antycznej. Nie można wyobrazić sobie kultury starożytnej Grecji i Rzymu bez opowieści o bogach i herosach. Mity były także natchnieniem dla twórców późniejszych epok. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki. Licealiści wzięli również udział w wykładzie „Artysta jako model”.

Feedback