Uczniowie Liceum Filmowego wzięli udział w egzaminie z przedmiotu "Moja dziesiątka". - Spotykamy się tutaj, aby lepiej się poznać, aby szukać inspiracji, uczyć się tolerancji względem naszych poglądów - powiedział Kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej dr Maciej Ślesicki. Zaliczenie daje szansę na wypracowanie ważnej umiejętności autoprezentacji. "Moja dziesiątka" to spotkania dla uczniów klas II organizowane przez dr hab. Katarzynę Taras. W ramach zaliczenia, Uczniowie Liceum Filmowego prezentowali 10 inspiracji, które miały największy wpływ na kształt ich światopoglądu oraz wybór drogi zawodowej. Trzeba podkreślić, że wszystkie wystąpienia cechował wysoki poziom merytoryczny, co świadczy o talencie i dojrzałości młodych osób. "Moja dziesiątka" to także cykl spotkań z ludźmi nauki i kultury, którzy dzielą się własnymi inspiracjami, aby motywować do działania i poszerzać horyzonty Uczniów Liceum Filmowego. Podczas prezentacji multimedialnych poznaliśmy szereg filmów oraz książek, jakie są fundamentem wiedzy dla licealistów. Co ważne, wśród kluczowych inspiracji pojawili się członkowie rodzin, a także Nauczyciele i Wykładowcy.  

Feedback