Kolejne spotkanie z cyklu "Moja Dziesiątka" poprowadził Andrzej Kołodyński. Doktor filmologii, krytyk filmowy, autor, redaktor i tłumacz książek o filmie. Wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej, na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1973-1992 kierował działem zagranicznym tygodnika „Film”. Od 1994 redaktor naczelny miesięcznika „Kino”.

 

1. Film radziecki "O 6-tej wieczorem po wojnie" reż, Iwan Pyriew (1944)
2. Studium Teorii i Historii  Filmu, prof. Aleksander Jackiewicz, sylwetka
3. Film animowany "Ostry film zaangażowany" reż. Julian Antonisz
4. Miesięcznik "Kino" (o redakcji i redagowaniu)
5. Film "Dracula, Książę Ciemności" reż, Terence Fisher, Christopher Lee;
6. Polski film "Na wylot" Grzegorza Królikiewicza;
7. Polski film "Na srebrnym globie" Andrzeja Zuławskiego;
8. Polski film dokumentalny "Oni" Ewy Borzęckiej
9. Historia wydania książki "Film grozy" w roku 1970;
10. Musical "Hair" reż. Milos Forman

Feedback