OFERTA EDUKACYJNA

Naszym największym atutem jest rzadko spotykane podejście dyrekcji i nauczycieli do ucznia. Zależy nam na każdym uczniu, jako jednostce, jako indywidualności i członku szkolnej grupy. Stawiamy na integrację i pracę grupową. Pragniemy, aby każdy mógł się u nas zrealizować - nie tylko uczeń, ale i nauczyciel.

Skupiamy pasjonatów i profesjonalistów. Zajęcia edukacji filmowej prowadzą ludzie, którzy dziś są praktykami na planach filmowych.

Zgodnie z podstawą programową w pierwszych klasach prowadzimy wszystkie niezbędne przedmioty ogólnokształcące i zajęcia z edukacji filmowej (4h tygodniowo). Już w pierwszej klasie następuje podział na specjalności - aktorską lub filmową.

Z uwagi na artystyczny charakter naszej szkoły, przedmioty ogólnokształcące mają również stanowić uzupełnienie treści przekazywanych przez filmowców. Dlatego też przedmiotami prowadzonymi w zakresie rozszerzonym są język polski i historia. Taki pakiet da nie tylko rewelacyjne tło dla edukacji filmowej, ale i wykształcenie otwierające wiele możliwości po skończeniu liceum. Nasi absolwenci będą przygotowani do studiowania szeroko pojętej sztuki filmowej, ale i dowolnych uniwersyteckich studiów humanistycznych.

Szczegółowy opis profili klas znajduje się w zakładce "Profile".

Nasza oferta dodatkowo wspomagana jest wyjściami do teatrów, na plany filmowe i telewizyjne. Mamy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. W przyszłym roku szkolnym chcemy kontynuować:

  • zajęcia aktorskie
  • dotyczące filmu eksperymentalnego
  • noce filmowe
  • warsztaty historyczne - przygotowanie do olimpiady przedmiotowej
  • zajęcia informatyczne
  • obowiązkowy tygodniowy wyjazd filmowy

 

Pragniemy też uruchomić kolejne zajęcia:

  • poświęcone historii filmu, fotografii i kina
  • fotograficzne

Zapraszamy do kontaktu z nam
i!

Dołącz do nas na portalu społecznościowym Facebook

Feedback