Program Dnia Otwartego

18 kwietnia 2015, godzina 11.00

Liceum i Gimnazjum Filmowe przygotowały dla Was specjalny program!

- Prezentacja oferty Gimnazjum i Liceum Filmowego

- Pokaz ćwiczeń zrealizowanych w ramach edukacji filmowej

- Spotkanie z Zarządem, Dyrektorem, Uczniami i Nauczycielami szkół

- Warsztaty filmowe dla kandydatów do Liceum Filmowego

- Warsztaty fotograficzne da kandydatów do Gimnazjum Filmowego

- Zwiedzanie szkoły


Program:

11.00 - Licealiści oprowadzają gości, pokazują sale lekcyjne, salę aktorską, salę kinową, salę schodkową i kino Elektronik. W salach odbywają się zajęcia według harmonogramu:

- sala klasy III-  Jak przygotowujemy się do matury? Przedmioty wiodące: język polski i matematyka.

- sala informatyczna- Nauczanie języków obcych w naszych szkołach- język angielski, język hiszpański, język francuski i język włoski- prezentacja multimedialna

- sala klasy II a- Oferta Gimnazjum

- sala klasy II b- Spotkanie z pedagogiem. Jak pracujemy z klasami. Program wychowawczy i profilaktyczny.

- sala kasy I c- Nauki przyrodnicze, biologia, geografia

- sala kinowa- pokaz filmów i etiud uczniowskich

11.45 - Rozpoczną się krótkie warsztaty dla przyszłych uczniów:

- sala aktorska- warsztat filmowy dla przyszłych licealistów- wypowiedzi do kamery, praca z kamerą

- sala schodkowa- warsztat fotograficzny dla przyszłych gimnazjalistów- jak zrobić dobry portret?


12. 30- Spotkanie z Zarządem i Dyrektorem szkoły w Kinie Elektronik

13.00- Projekcja filmów zrealizowanych na obozie filmowym

13.30- 18.00- Rozmowy rekrutacyjne kandydatów  do Liceum i Gimnazjum Filmowego

Wszystko odbędzie się w siedzibie Liceum Filmowego przy Warszawskiej Szkole Filmowej - ul. gen. Zajączka 7 ( stacja metra Dworzec Gdański )

Feedback