W zeszłym tygodniu odbyły się u nas ciekawe zajęcia.

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) to przedmiot, który zastąpił w szkołach przysposobienie obronne. Zakres nauczania obejmuje szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku katastrof. Podczas nauki uczniowie są także szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Poza tym w zakresie przedmiotu mieści się tematyka typowo wojskowa, ogólne informacje o rodzajach broni (także szkolenie strzeleckie) i zasadach służby wojskowej, pewne wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego w zakresie konfliktów zbrojnych oraz topografii.

Na naszych zajęciach uczniowie uczyli się technik gaszenia pożarów i dowiedzieli się, jak mało skuteczna jest popularna w samochodach mała gaśnica. Strażacy i ratownicy medyczni przedstawili, jak powinna wyglądać prawidłowa pomoc ofiarom wypadków drogowych, oraz profilaktyka przeciwpożarowa.
Feedback