Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem u nas nauki zapoznaj się z zasadami rekrutacji na nowy rok szkolny 2015/2016. 
Prezentujemy również nasz kalendarz wydarzeń.
NOWOŚĆ! W nadchodzącym roku szkolnym do Liceum dołączy jedyne w Polsce Gimnazjum Filmowe, które niecierpliwie czeka na jeszcze młodszych pasjonatów filmu.

Zarówno Liceum jak i Gimnazjum działają przy Warszawskiej Szkole Filmowej, która 15 stycznia otrzymała nominację do Oscara za etiudę "Nasza Klątwa" w reżyserii studenta Uczelni - Tomka Śliwińskiego!


KALENDARZ REKRUTACJI 2015/2016

 

od 15.02.2015r.

Przyjmowanie podań do Liceum Filmowego.

14.03.2015r.

18.04.2015r.

Dni Otwarte w Liceum Gimnazjum Filmowym ( godz. 11:00 -14:00 )

18.04.2015r.

rozmowa z dyrektorem

18.04.2015r.

Rekrutacja kandydatów do Liceum i Gimnazjum.
Kontakt z sekretariatem szkoły: +48-510-164-745

do 23.04.2015r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

maj-czerwiec 2015r.

Rekrutacja uzupełniająca do klas starszych

do 19.06.2015r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

Czerwiec 2015

 

Złożenie w sekretariacie naszej szkoły oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych.
Niezłożenie w wyznaczonym terminie eliminuje kandydata z listy przyjętych.

Feedback